centernews.gr

Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει και στηρίζει τις δράσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “BioReCer” για την προώθηση της βιωσιμότητας των βιολογικών πόρων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει και στηρίζει τις δράσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “BioReCer” για την προώθηση της βιωσιμότητας των βιολογικών πόρων

Ειδήσεις: Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Σέρρες, Χαλκιδική - Κεντρική Μακεδονία.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει και στηρίζει τις δράσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “BioReCer” για την προώθηση της βιωσιμότητας των βιολογικών πόρων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει και στηρίζει τις δράσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “BioReCer” για την προώθηση της βιωσιμότητας των βιολογικών πόρων

Στις πρόσφατες δράσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “BioReCer” συμμετείχε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο “BioReCer”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe, στοχεύει στην αξιολόγηση και τη συμπλήρωση των υφιστάμενων συστημάτων πιστοποίησης για βιολογικούς πόρους, σύμφωνα με τους νέους στόχους βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενίσχυση των κυκλικών συστημάτων που βασίζονται σε υλικά βιολογικής προέλευσης. Με την προώθηση της βιωσιμότητας και του εμπορίου βιολογικών πόρων, το “BioReCer” θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία, τη χρήση, καθώς και την κοινωνική αποδοχή των προϊόντων βιολογικής προέλευσης, τα οποία, καθώς προέρχονται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και να προσφέρουν στις εταιρείες και τους οργανισμούς πλήθος άλλα πλεονεκτήματα, όπως είναι η χαμηλότερη τοξικότητα ή κάποια νέα χαρακτηριστικά προϊόντος.

Οι εκπρόσωποι του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση Ελληνικών Ενδιαφερόμενων Φορέων του έργου BioReCer, που υλοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, ταυτόχρονα με τη 2η συντονιστική συνάντηση του έργου. Στην εκδήλωση, που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ, παραβρέθηκαν, ακόμη, εκπρόσωποι των Ελληνικών Ενδιαφερόμενων Φορέων, μέλη του εταιρικού σχήματος του έργου και εξειδικευμένοι ομιλητές από τέσσερις χώρες.

Η εν λόγω εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό εκ μέρους των διοργανωτών (ΕΚΕΤΑ) και την παρουσίαση των συμμετεχόντων. Ακολούθησαν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις ειδικών σχετικά με την ανάλυση ροής υλικών, τα αποτελέσματα της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας και τη διαχείριση ρευμάτων αποβλήτων (νερών) των τεσσάρων διαφορετικών μελετών περίπτωσης (δηλαδή δασοκομία, γεωργία, αστικά απόβλητα, βιομηχανία κονσερβοποίησης ψαριών). Η εκδήλωση έκλεισε με εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των Ενδιαφερόμενων Φορέων και των μελών του εταιρικού σχήματος, που συνέβαλε στην ανταλλαγή και απόκτηση πολύτιμων γνώσεων και καλών πρακτικών.

Επιπλέον, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Πρότυπα και έργα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ): πώς να υποστηρίξετε τις βιομηχανίες που ασχολούνται με προϊόντα βιολογικής προέλευσης», που διοργανώθηκε από τον Ιταλικό Φορέα Τυποποίησης “UNI”. H “UNI” είναι μια ιδιωτική, μη κερδοσκοπική ένωση που μελετά, αναπτύσσει, δημοσιεύει και διαδίδει πρότυπα για περισσότερα από 100 χρόνια, καλύπτοντας όλους τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εξαιρουμένων του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού τομέα).

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η αποσαφήνιση του τρόπου λειτουργίας και των κύριων παραγόντων της τυποποίησης και του τρόπου σύνδεσης με την πιστοποίηση. Στη διάρκειά του, αναλύθηκε το νομικό καθεστώς και η εναρμόνιση των προτύπων ως προς τα προϊόντα βιολογικής προέλευσης, καθώς επίσης και η σχέση της τυποποίησης με την κοινότητα της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ). Τέλος, διερευνήθηκαν τα αποτελέσματα τυποποίησης από τα έργα STAR4BBS, BioReCer και Bioradar του προγράμματος Horizon Europe, οι στόχοι και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των οποίων θα διαδοθούν σε εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα και εμπειρογνώμονες τυποποίησης.


Ειδήσεις: Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Σέρρες, Χαλκιδική - Κεντρική Μακεδονία.